02 studenoga, 2007

Imotski će postati predgrađe Zagvozda

Koliko će koristi donijeti izgradnja auto ceste zabiokovskom kraju do sada se moglo samo pretpostavljati, međutim svakim danom otvaraju se nova gradilišta, a investicije u siromašnoj Općini Zagvozd broje se u više desetaka milijunima kuna! S obzirom na općinski budžet nije veći od četi milijuna kuna, tako da investicija Hrvatskih autocesta i općine Zagvozd od 25 milijuna kuna u vodovodnu mrežu istočnog dijela Općine, predstavlja prekretnicu u razvoju ovog inače ruralnog dijela Zabiokovlja, a općinski načelnik Miroslav Gaće, nam kazuje; -«Od vodospreme na Golom brdu preko Krstatica, Biokovskog sela, i do budućeg odmarališta Prgomrti na auto cesti, vodovodna mreža će biti duža od 20 km. Naime, ovaj vod se još planira nadograditi i umrežiti dolje prema Mrkonjićima, te spojiti s već postojećim vodovodom u Slivnu, općina Runovići», ističe načelnik općine Zagvozd Miroslav Gaće.

Tekst:Radio Imotski