28 prosinca, 2007

Paljenje guma na autuPaljenje guma na opel manti kod groblja u Zagvozdu ne mora uvijek završiti kao na ovom filmu.Zato draga omladino dobro bi bilo više opreza u životu. Film možete vidjeti na adresi:
http://www.youtube.com/watch?v=tkrNP5rnRbM