13 lipnja, 2008

Odlična posjeta naše karte

Odlična je posjeta naše internetske karte. Pri kraju prošle godine otvorili smo internetsku kartu zagvoških zaseoka, a u centru Zagvozda označili smo sve važnije objekte koji bi mogli interesirati posebno one koji slabije poznaju Zagvozd. Ovo je i prilika da oni naši Zagvožđani i Rastovčani koji žive daleko od rodnog kraja preko ove karte upoznaju svoje prijatelje koji nisu nikad bili u ovom kraju. Sa dvije plave linije označili smo i dva najvažnija graditeljska objekta u našem kraju. To su autocesta Zagreb-Dubrovnik, te tunel Sveti Ilija koji će nas spojiti sa morem kad za dvije godine bude gotov. Ako kliknete gornju sliku vidjeti će te je uvečanu i sa posjetom koja je u pola godine premašila 10 tisuća posjeta !
Napominjemo da svi koji imaju na svom računalu instaliran Google Earth mogu isti gledati klikom na "Pogledaj na Google Earthu" na našoj karti. Google Earth će se otvoriti na Zagvozdu sa svim ovim natpisima zaseoka kao i brojnim fotografijama iz našeg kraja.Dalje naravno možete sulfrati po cijelom svijetu.